15 สิงหาคม 2562 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" เพื่อรณณรงค์ลดพลาสติกในอุทยานแห่งชาติ

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/96962
หัวหน้าอุทยานแห่งธานโบกกรณี จังหวัดกระบี่ ได้กล่าวว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก เช่น เกาะห้อง เกาะเหลาลาดิง เกาะผักเบี้ย ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นเกาะกลางทะเล เดิมทีทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ถูกตำหนิจากสื่อออนไลน์ จากเฟสบุ๊ค กรณีที่ไม่ดูแล ปล่อยให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะเกลื่อนบริเวณแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว ขยะบางส่วนเป็นขยะที่อพยพมาจากที่อื่น ที่ถูกคลื่นซัดเข้ามา และอีกบางส่วนก็เกิดจากน้ำมือของนักท่องเที่ยวที่นำเขามา และไม่ได้นำกลับไปด้วย ต้องเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องเก็บทำความสะอาดทุกวัน และต้องนำขยะเหล่านั้นขึ้นมาทำลายบนฝั่ง จากที่ผ่านมาทางอุทยานฯ ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวมา ให้ช่วยกันนำขยะกลับคืนไปด้วย หลายๆบริษัทได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ยังมีผู้ประกอบการบางรายเท่านั้นที่ใช้น้ำดื่มแบบถ้วยใว้บริการนักท่องเที่ยวแล้วนำกลับคืนฝั่งไม่หมดจึงกลายเป็นขยะตกค้างที่บนเกาะต่างๆ ทั้งที่หมู่เกาะห้อง เกาะเหลาลาดิง เกาะผักเบี้ย ก่อให้เกิดมลภาวะ ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม